For Debtors


Frequently asked questions

Kokias skolas išieškome?
Išieškome skolas iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių skolas esame perėmę reikalavimo teise arba sudarę skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį su klientu kurį atstovaujame ikiteisminiame ir teisminiame skolų išieškojime.
Kokia nauda skolos pardavėjui?
Skolų pardavimas suteikia Jums galimybę parduoti norimą skolą mūsų įmonei. Mes įvertinę Jūsų skolininko/ų finansinę padėtį, galime nupirkti Jūsų skolą ir perimti visą riziką susijusią su skolininku. Tai naudinga ir Jūsų skolininkui, nes įmonė sudaro planus/grafikus, pagal kiekvieno asmens finansinę padėtį/galimybes susimokėti skolą. UAB EASY DEBT SERVICE gali įsigyti pavienes skolas/skolų portfelius, iš bet kuriame sektoriuje dirbančių ir įvairių dydžio įmonių, įskaitant kredito įstaigas, privačias ir viešąsias įmones. Greitai pardavus nesusigrąžintą skolą, pagreitėja pinigų srautai, išvengiate ilgo skolos išieškojimo proceso.
Kas yra ikiteisminis skolos išieškojimas?
Šiuo skolos išieškojimo būdu norima užtikrinti skolų grąžinimą ne teismo tvarka. Tai palankiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko. Ikiteisminis skolų išieškojimas leidžia kreditoriui išvengti bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų už atstovavimą teisme ir kt.), tokiu būdu kreditorius gali apsidrausti nuo dar didesnių nuostolių, jeigu paaiškėtų, jog skolininkas yra nemokus. Ikiteisminio proceso metu yra susisiekiama su skolininkais (skambučiu ir SMS žinute, įprastu arba elektroniniu paštu siunčiamu laišku), išsiaiškinamo priežastys kodėl asmuo nemoka, vedamos derybos, sudaromi mokėjimo grafikai, priežiūra iki prievolės įvykdymo.
Kas yra teisminis skolos išieškojimas?
Kai skolos negali būti išieškomos ikiteismine tvarka, reikia pereiti prie teisminio išieškojimo, t. y. kai ikiteisminio išieškojimo būdai nedavė laukiamų rezultatų, skolą turintis asmuo ilgą laiką vengia įsipareigojimų grąžinti įsiskolinimą, taip pat nebendradarbiauja/ neveda derybų dėl skolos grąžinimo grafikų. Skolų išieškojimas teisminiu keliu gali būti vykdomas keliais būdai: teismo įsakymo išdavimu, dokumentinio proceso tvarka ir ginčo teisenos tvarka. Gavus vykdomąjį dokumentą dėl skolos priteisimo jį pateikiame antstoliui.
Kokiais būdais galiu apmokėti skolą?
Sumokėti įsiskolinimą klientas gali padarant bankinį pavedimą (naudojantis elektronine bankininkyste), taip pat grynaisiais pinigais sumokėti galite kiekviename banke, Lietuvos pašto skyriuose, visuose prekybos centruose „Maxima“ ir loterijos „Perlas“ terminaluose.
Kas yra skolos administravimo mokestis ir kodėl turiu jį mokėti?
Nebuvo įvykdyta prievolė kreditoriui, t. y. UAB EASY DEBT SERVICE ar mūsų įmonės klientui. Buvo nesumokėtas įsiskolinimas laiku. Vykdant ikiteisminį skolos išieškojimą atsiranda papildomos išlaidos (nuostolių),  tikslas yra priminti/paskatinti susimokėti susidariusį įsiskolinimą. Nustatant administravimo mokestį yra įvertintos ir įtrauktos išlaidos (sąnaudos), kurios susisijusios su skolų išieškojimu, t. y. įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojų atlyginimai, mokesčiai, patalpų išlaidos, paieška registruose, laiškų siuntimo (pašto) išlaidos, informacijos suvedimo ir tikrinimo sąnaudos, spausdinimo išlaidos ir pan. Skolininko pareigą atlyginti kreditoriaus išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu, numato Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (toliau – CK). CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalis numato, kad „<...> Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. <...> Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).“ Kodėl skolininkas turi sumokėti skolos administravimo mokestį? CK 6.57 straipsnis numato, kad: „Su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi padengti skolininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito“.          
Ar telefonu gali būti suteikiama informacija apie įsiskolinimą?
Klientui paskambinusiam mums gali būti suteikiama informacija apie įsiskolinimą, tačiau pirmiausia asmuo turi būti identifikuotas (asmens tapatybė). UAB EASY DEBT SERVICE darbuotojas gali paprašyti klientui nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, telefono numerį, bylos numerį ir kt.
Ar yra galimybė susidariusį įsiskolinimą padengti dalimis?
Yra galimybė sudaryti mokėjimo planą/grafiką. Tačiau klientas turi susisiekti su mumis ir parašyti raštišką prašymą dėl mokėjimo grafiko sudarymo.
Kokiais tikslais yra tvarkomi mano asmens duomenys?
UAB EASY DEBT SERVICE renka ir saugo tik tokius kliento asmens duomenis, kurių reikia nustatytam tikslui pasiekti, t. y. išieškoti susidariusiam įsiskolinimui. Detalesnė informacija apie asmens duomenis gali būti pateikta gavus kliento užklausą el. paštu skolos@eds.lt.
Kas yra bylos numeris?
UAB EASY DEBT SERVICE sistemoje nustatytas kliento indentifikavimo numeris.
Padarius permoką, kaip galiu susigrąžinti savo pinigus?
Klientas padaręs permoką, turi pateikti UAB EASY DEBT SERVICE raštišką prašymą, dėl permokos grąžinimo. Prašyme turi būti nurodyta vardas/pavardė, banko sąskaita iš kurios atlikta įmoka ir kada ji atlikta ir į kokią banko sąskaitą grąžinti ir sąskaitos savininko vardas/pavardė. Prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas atsiųstas mums į el. paštą skolos@eds.lt
Kaip galėčiau sužinoti skolos likutį?
Klientas turi kreiptis el. paštu skolos@eds.lt pateikdamas užklausą dėl skolos likučio ir nurodydamas datą kada norėtų gauti informaciją