Parādniekiem


Biežāk uzdotie jautājumi

Kādu parādu piedziņu mēs veicam?

Mēs piedzenam parādus no fiziskām un juridiskām personām, kuru parādus esam pārņēmuši ar prasījuma tiesībām vai par parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu esam noslēguši līgumu ar klientu, kuru pārstāvam pirmstiesas un tiesu parādu piedziņā.

Kādas labums ir parāda pārdevējam?

Parādu pārdošana dod jums iespēju pārdot vēlamo parādu mūsu uzņēmumam. Pēc jūsu parādnieka (-u) finansiālā stāvokļa novērtēšanas mēs varam nopirkt jūsu parādu un pārņemt visus riskus, kas saistīti ar parādnieku. Tas ir izdevīgi arī jūsu parādniekam, jo uzņēmums veido plānus/grafikus atbilstoši katras personas finansiālajam stāvoklim / spējai samaksāt parādu. SIA EASY DEBT SERVICE var nopirkt atsevišķus parādus / parādu portfeļus no dažāda lieluma uzņēmumiem, kas darbojas jebkurā nozarē, tai skaitā no kredītiestādēm, privātiem un valsts uzņēmumiem. Ātri pārdodot neatmaksāto parādu, paātrinās jūsu naudas plūsma, jūs izvairāties no ilgstoša parādu piedziņas procesa.

Kas ir pirmstiesas parādu piedziņa?

Šī parāda atgūšanas metode ir paredzēta, lai nodrošinātu parādu atmaksu ārpus tiesas. Tas kreditoram ir vislabākais veids, kā atgūt savus līdzekļus no parādnieka. Pirmstiesas parāda piedziņa ļauj kreditoram izvairīties no tiesāšanās izdevumiem (valsts nodeva, pārstāvības tiesā izdevumi utt.), tādējādi ļaujot kreditoram apdrošināties pret vēl lielākiem zaudējumiem, ja izrādītos, ka parādnieks ir maksātnespējīgs. Pirmstiesas procesa laikā ar parādniekiem sazinās (zvanot pa tālruni un sūtot īsziņas, pa parasto vai pa e-pastu), noskaidro iemeslus, kāpēc persona nemaksā, notiek sarunas, tiek sastādīti maksājumu grafiki un veikta uzraudzība līdz saistību izpildei.

Kas ir parādu piedziņa tiesas ceļā?

Ja parādus nevar atgūt pirmstiesas kārtībā, jāpāriet uz piedziņu tiesas ceļā, tas ir, ja pirmstiesas piedziņas metodes nav devušas gaidītos rezultātus, parādnieks ilgu laiku izvairās no parāda atmaksas saistībām un nesadarbojas / nepiedalās sarunās par parādu atmaksas grafikiem. Parādu piedziņu tiesas ceļā var veikt vairākos veidos: izdodot tiesas rīkojumu, izmantojot dokumentāro procesu vai strīdu izšķiršanas procedūru. Saņemot izpildrakstu, mēs to uzrādām tiesu izpildītājam.

Kādos veidos es varu atmaksāt parādu?

Klients var samaksāt parādu, veicot bankas pārskaitījumu (izmantojot internetbanku), kā arī var samaksāt skaidrā naudā jebkurā bankā.

Kas ir parāda administrēšanas maksa un kāpēc tā ir jāmaksā?

Ņemot vērā faktu, ka Jūs kavējāt savu saistību izpildi un parāda samaksu, kreditoram radās papildu izdevumi, kas saistīti ar parāda atgūšanu – par paziņojuma sagatavošanu, nosūtīšanu, izdevumi, kas saistīti ar Jūsu kontaktinformācijas pārbaudi, saziņu ar Jums.

Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kura prasības ir ievēro arī SIA EASY DEBT SERVICE, nosaka, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt radušos parāda atgūšanas izdevumus (6. pants). Ministru kabineta noteikumi Nr. 61 nosaka šo izdevumu apmēru:

  • par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā septiņus euro;
  • par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 euro parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.
Vai es varu pa tālruni saņemt informāciju par parādu?

Klientam, kas mums zvana, var sniegt informāciju par parādsaistībām, taču vispirms persona ir jāidentificē (jānosaka personas identitāte). UAB EASY DEBT SERVICE darbinieks var lūgt klientu norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu vai personas kodu, tālruņa numuru, lietas numuru utt.

Vai ir iespējams parādsaistības segt pa daļām?

Pastāv iespēja izveidot maksājumu plānu/grafiku. Tomēr klientam ir jāsazinās ar mums un jāparaksta rakstisks maksājuma grafika pieprasījums.

Kādiem mērķiem tiek apstrādāti mani personas dati?

UAB EASY DEBT SERVICE apkopo un glabā tikai tādus klienta personas datus, kas nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai, tas ir, parāda piedziņai. Sīkāku informāciju par personas datiem var sniegt, saņemot klienta pieprasījumu uz e-pastu skolos@eds.lt.

Kas ir lietas numurs?

UAB EASY DEBT SERVICE sistēmā piešķirts klienta identifikācijas numurs.

Kā es varu atgūt naudu pēc pārmaksas veikšanas?

Pēc pārmaksas veikšanas klientam jāiesniedz rakstisks pieprasījums UAB EASY DEBT SERVICE par pārmaksas atmaksu. Pieteikumā jānorāda vārds/uzvārds, bankas konts, no kura veikta iemaksa, un kad tā veikta, uz kuru bankas kontu jāveic atmaksa, un konta turētāja vārds. Pieteikums jāparaksta, jāskenē un jānosūta mums uz e-pastu skolos@eds.lt

Kā es varu uzzināt parāda atlikumu?

Klientam uz e-pastu skolos@eds.lt jānosūta pieprasījums par parāda atlikumu un jānorāda datums, kurā vēlas saņemt informāciju