Parādu pirkšana

Parādu pirkšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atbrīvoties no parādsaistībām. Mēs varam nopirkt jūsu parādus Lietuvas un ārvalstu uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām. Uzņēmuma ekspertiem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze parādu portfeļu iegādē. Varam slēgt gan vienreizējus, gan periodiskus darījumus.

Ja vēlaties pārdot uzkrātos parādus, sazinies ar mums. Mūsu eksperti novērtēs jūsu parāda portfeļa risku un izteiks labāko piedāvājumu, nodrošinot to, lai jūsu parāda pirkums atbilstu abu pušu cerībām.

Mēs ievērojam augstākos pakalpojumu un biznesa ētikas standartus, piedaloties gan valsts parāda portfeļa pirkumos, gan privātos piedāvājumos.

Mēs piedāvājam:

Nopirkt kreditora prasījumu pret juridisku personu par 5% –90% no prasījuma summas.

Cits
Parādu piedziņa