Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) nosaka UAB EASY DEBT SERVICE (turpmāk – Uzņēmums) galvenās vietnes apmeklētāju personas datu apstrādes noteikumus, kā arī noteikumus par personas datu apstrādi, kas saistīti ar Uzņēmumam tiešsaistē iesniegtajiem parādnieku dokumentiem. Informējam, ka personas datu pārvaldītājs ir Uzņēmums, tas ir:

UAB EASY DEBT SERVICE
Juridiskās personas kods: 304406834
Juridiskā adrese: Antano Tumėno iela 4, Viļņa
Tālrunis: +370 618 38113
E-pasta adrese: info@eds.lt

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu aizsardzību, ieteicams nekavējoties sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot minēto kontaktinformāciju. Uzņēmums nodrošina apstrādājamo personas datu drošību.

Šo Politika var tikt atjaunināta. Uzņēmums savā tīmekļa vietnē publicēs atjauninātu Politikas versiju.

I. Personas datu apstrāde pēc pieprasījuma

Kad jūs sazināties ar Uzņēmumu, aizpildot pieprasījuma laukus tā vietnē, rakstot e-pastu uzņēmumam vai iesniedzot Uzņēmumam pieprasījumus tā sociālo tīklu kontos vai kādā citā veidā – Uzņēmums apstrādā jūsu iesniegtos personas datus, lai administrētu saņemtos pieprasījumus, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, vajadzības gadījumā izpildītu dažādas juridiskās prasības un aizsargātu Uzņēmuma intereses. Šiem mērķiem Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko izsaka jūsu aktīvās darbības, sazinoties ar Uzņēmumu.

Iesniedzot pieprasījumu, lūdzam ievērot vismaz minimālās prasības personas informācijas aizsardzībai – ciktāl tas nav vajadzīgs paredzētajam mērķim (pieprasījums, sūdzība, vēstule, pieprasījums), nenorādiet pārmērīgus savus un (vai) citu personu personas datus.

Šādu Uzņēmumam kopā ar pieprasījumu iesniegto personas datu parastais glabāšanas laiks ir līdz 3 gadiem. Glabāšanas periods var būt atkarīgs no Uzņēmumam sniegto personas datu satura un rakstura, kā arī citiem apstākļiem. Ja tas ir nepieciešams Uzņēmuma (vai citu personu) tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, pieprasījumu administrēšanai, sūdzības izskatīšanai vai strīda izšķiršanai, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, datus var glabāt ilgāku laiku.

II. Personas datu apstrāde Uzņēmumā pēc parāda reģistrēšanas tā novērtēšanai

Kad kreditors ir reģistrējis parādu (tas ir, pēc tam, kad kreditors Uzņēmuma tīmekļa vietnē iesniedz informāciju un dokumentus par radušos parādu, lai saņemtu komercpiedāvājumu par Uzņēmuma pakalpojumiem), Uzņēmums apstrādā saņemtos personas datus (ieskaitot kreditoru, parādnieku, personu, kas nodrošina parāda atmaksu, personas datus) ar mērķi pienācīgi izvērtēt šo informāciju, kas saistīta ar parādu, un iesniegt komerciālu piedāvājumu saistībā ar turpmāku parāda administrēšanu (piemēram, attiecībā uz prasījuma tiesību pirkuma cenu un (vai) citu sniegto pakalpojumu noteikumiem).

Uzņēmums parāda novērtēšanai saņemtos personas datus apstrādā divu iemeslu dēļ: kreditora personas datus Uzņēmums apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu (kas izteikta ar kreditora aktīvām darbībām, reģistrējot parādu Uzņēmumā), bet parādnieku, parāda atmaksas nodrošinātāju un citu ar parādu saistītu personu personas datus Uzņēmums apstrādā, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm (Uzņēmumam ir likumīga interese pienācīgi novērtēt ar parādu saistīto informāciju, lai varētu izteikt ar šī parāda turpmāku administrēšanu – piemēram, iegādājoties prasījuma tiesības – saistītu komerciālu piedāvājumu kreditoram).

Uzņēmums var apstrādāt šos personas datus, kas saistīti ar Uzņēmumam sniegto parāda informāciju un dokumentiem: kreditora vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.; parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, cita kontaktinformācija, informācija par parāda summu, parāda rašanās pamatojums, līgumsaistību izpilde utt.; citu ar parādu nesaraujami saistītu personu (piemēram, personu, kuras ir nodrošinājušas parāda atmaksu) vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi, personas kodi, adreses, cita kontaktinformācija, cita informācija, kas saistīta ar parādu, tā nodrošināšanu (piemēram, personu, kuras ir nodrošinājušas parāda atmaksu).

Uzņēmums var saņemt papildu datus par parādnieka un (vai) personu, kas nodrošina parāda atmaksu, kredītspēju un finansiālo stāvokli ne tikai no kreditora, bet arī no citiem likumīgiem datu avotiem (piemēram, UAB „Creditinfo Lietuva” u. c.).

Uzņēmums šos personas datus apstrādā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams parāda informācijas izvērtēšanai, piedāvājuma iesniegšanai un attiecīgā darījuma noslēgšanai ar kreditoru (parasti Uzņēmumam iesniegtā parāda informācija un dokumenti tiek izvērtēti līdz divām nedēļām no informācijas saņemšanas). Ja Uzņēmuma iesniegtais piedāvājums kreditoram nav piemērots un starp kreditoru un Uzņēmumu netiek parakstīts līgums (piemēram, līgums par prasījuma tiesību pret parādnieku nodošanu), Uzņēmum iznīcina un vairs neapstrādā datus, kas saistīti ar šo parādu.

III. Personas datu apstrāde pēc tam, kad Uzņēmums iegādājas prasījuma tiesības pret parādnieku

Kad Uzņēmums no sākotnējā kreditora iegūst prasījuma tiesības pret parādnieku (cita starpā, pārņemot no sākotnējā kreditora visu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz šīm prasījuma tiesībām), Uzņēmums apstrādā ar šādu iegūtu prasījuma tiesību (parāda līgumu) administrēšanu saistītos parādnieku, parāda atmaksu nodrošinājušo personu un (vai) citu nesaraujami saistītu personu (piemēram, parādnieku, darbinieku, pārstāvju utt.) personas datus. Šo personas datu apstrādes mērķis ir parāda pienācīga administrēšana. Uzņēmums apstrādā parādnieka un personu, kas nodrošina parāda atmaksu, personas datus, pamatojoties uz līgumu. Citu datu subjektu, kas ir nesaraujami saistīti ar šī parāda administrēšanu, personas datus Uzņēmums apstrādā, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm (Uzņēmumam ir likumīga interese pienācīgi administrēt parādu, ja nepieciešams – ar likumīgiem līdzekļiem aizsargāt Uzņēmuma intereses).

Uzņēmums var apstrādāt šādus personas datus, kas saistīti ar Uzņēmuma pārņemtajām prasījuma tiesībām (parāda līgumiem): parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, e-pasta adrese, cita kontaktinformācija, informācija par parāda summu, parāda rašanās pamatojums, līgumsaistību izpilde utt.; parāda atmaksu nodrošinājušo personu vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi, personas kodi, adreses, e-pasta adreses, cita kontaktinformācija, informācija par pamatojumu parāda atmaksas nodrošināšanai un īpatnībām (piemēram, nodrošinājuma summa), utt.; citu ar parādu nesaraujami saistītu personu vārdi, uzvārdi, dzimšanas datumi, personas kodi, adreses, cita kontaktinformācija un cita informācija, kas saistīta ar parādu.

Administrējot līgumus ar parādniekiem, Uzņēmums var saņemt papildu datus par parādnieka un (vai) personu, kas nodrošina parāda atmaksu, kredītspēju un finansiālo stāvokli ne tikai no kreditora, bet arī no citiem likumīgiem datu avotiem (piemēram, UAB „Creditinfo Lietuva”, VĮ „Registrų centras” utt.

Personas datus, kas saistīti ar Uzņēmuma pārņemto prasījuma tiesību (parāda līguma) administrēšanu, Uzņēmums apstrādā tikai tik ilgi, cik nepieciešams parāda administrēšanai un parāda piedziņai, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz ilgāku noteiktu dokumentu vai personas datu glabāšanas termiņu. Kad Uzņēmums pabeidz parāda administrēšanas procedūru, Uzņēmums vairs neapstrādā ar šo parādu saistītos personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti Uzņēmumam uzliek pienākumu glabāt noteiktus dokumentus un (vai) personas datus.

IV. Personas datu apstrāde, apmeklējot vietni

Mūsu tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (angl. cookies), lai nodrošinātu attiecīgu tīmekļvietnes darbību, kā arī statistikas un marketinga nolūkā.

Sīkdatnes ir sīkas datnes, kas tiek nosūtītas uz izmantojamu interneta pārlūkprogrammu un tiek glabātas Jūsu ierīcē. Sīkdatnes tiek pārceltas Jūsu datorā pēc pirmās apmeklēšanas Sabiedrības tīmekļvietnē. Sīkdatņu mērķis ir nodrošināt ērtu, drošu tīmekļvietnes darbību, kā arī analizēt tīmekļvietnes apmeklētāju ieradumus. Tas ļauj labāk piemērot tīmekļvietni tās apmeklētāju vajadzībām. Daži sīkdatņu veidi  (obligātās un analītikas sīkdatnes) ir nepieciešamas tīmekļvietnes piemērotai funkcionēšanai, tāpēc pēc atteikšanās no šīm sīkdatnēm tīmekļvietnes var funkcionēt nepiemēroti.

Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas iemērotai tīmekļvietnes un elektronisko pakalpojumu darbībai. Šīm sīkdatnēm nav nepieciešama Jūsu piekrišana.

Jūs varat atsevišķi piekrist triju valstu funkcionālu, statistikas un marketinga sīkdatņu izmantošanai.

Pārskatīt sīkdatņu sarakstu un savu izvēli varat pārvaldīt uzklikšķinot uz pogas <buttonid="csconsentlink">Sīkdatņu iestatījumi</button>.

V. Personas datu saņēmēji

Savā darbībā Uzņēmums var izmantot noteiktus pakalpojumu sniedzējus (piemēram, datu glabāšanas uzņēmumus, programmatūras izstrādes un uzturēšanas uzņēmumus, citus parāda pārvaldības uzņēmumus, advokātus un citus juridisko pakalpojumu sniedzējus, sakaru pakalpojumu uzņēmumus, citus pakalpojumu sniedzējus), kam var nodot jūsu personas datus. Visos gadījumos šiem Uzņēmuma izmantotajiem pakalpojumu sniedzējiem jūsu personas datus var nodot tikai tad un tikai tādā apjomā, cik tas attiecīgi nepieciešams viņu pakalpojumu sniegšanai.

VI. Jūsu kā datu subjektu tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

  • Iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādi. Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu tam, vai Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, kā arī tiesības piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem un informācijai par apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu avotiem..
  • Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu. Ja uzskatāt, ka Uzņēmuma apstrādātā informācija par jums ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmums mainītu vai labotu šo informāciju.
  • Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zudis datu apstrādes pamatojums, citos gadījumos), jums ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmums dzēš jūsu personas datus.
  • Noteiktos apstākļos, kurus nosaka tiesību akti (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, utt.), jums ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmums ierobežo jūsu datu apstrādi.
  • Pieprasīt savu personas datu nodošanu citam datu pārvaldītājam vai ērtā veidā tos sniegt tieši parādniekam.Noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt datu, kurus Uzņēmum apstrādā ar parādnieka piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, nodošanu citam datu pārvaldītājam.
  • Nepiekrist jūsu personas datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, izņemot tiesību aktos paredzētos gadījumus.
  • Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Uzņēmums pārtrauks apstrādāt šos jūsu personas datus.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ka ir pārkāptas jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, iesakām nekavējoties sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Visos gadījumos jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības valsts inspekcijai.